Over ons

BV De Nieuwe Aanpak

BV De Nieuwe Aanpak (DNA) is begin 2006 officieel gestart met haar werkzaamheden. Als nieuw bureau geven wij advies en begeleiding op het gebied van gemeente- en regiopromotie, citymarketing, evenementen en vrije tijdsbesteding buitenshuis. Wij zorgen ook voor interim- en projectmanagement op dit terrein.

BV DNA zoekt het niet in stapels papier, dikke rapporten, en herhaling van al bekende en/of theoretische zaken. Wij kiezen op basis van onze ruime ervaring en breed netwerk voor een pragmatische aanpak.

Samen met de opdrachtgever willen wij snel doordringen tot de kern (het dna) van de zaak. Heldere briefings, concrete afspraken en bereikbare doelen vormen onze leidraad.

Wij schakelen desgewenst andere professionals met diverse vakdisciplines in.

Lex Kruijver

Lex Kruijver is oprichter/directeur van BV De Nieuwe Aanpak. Hij is werkzaam als senior consultant en projectmanager. Kruijver is tevens directeur/oprichter van ReSpons Evenementen Monitor BV, het bureau dat zich sinds 1993 bezig houdt met dataonderzoek en -analyse van festivals, beurzen en evenementen. Hij verdiende zijn sporen met de ReSpons Evenementen Monitor Top 100 en andere monitoren. Deze zijn inmiddels geworden tot gevleugelde begrippen in de branche.Mede door zijn brede kennis van de sector vrije tijd en evenementen treedt hij met grote regelmaat op als adviseur voor uiteenlopende organisaties en bedrijven. De door hem in gang gezette koppeling van data aan het praktijkveld heeft geleid tot verdere professionalisering van dit werkterrein.

Lex Kruijver is als bestuurslid van de Stichting Sponsor Ring actief betrokken bij de jaarlijkse uitreiking van de Sponsorringen, de vakprijs op het gebied van sponsoring. Daarnaast is hij jurylid van de Nationale Evenementen Prijzen. Hij is een veelgevraagd inleider/forumdeelnemer bij vakcongressen en symposia.